bg-praca

Usługi

Oferujemy następujące usługi:

- tworzenie rysunków wykonawczych głównych (w skali 1:20 i 1:10),
- szerokie detalowanie styku kamienia z innymi elementami wykończenia i konstrukcji (w skali 1:5, 1:2 i 1:1),
- numerowanie kamienia na rzutach i elewacjach,
- tworzenie list warsztatowych,
- obmiary powierzchni do ofert przetargowych,
- zestawienia ilości materiału (Excel)
- odwzorowanie wycięcia płyt na zdjęciach slabów,
- modelowanie 3D
- praca w BIM

Regularnie uczestniczymy w spotkaniach z architektami i klientami w Wielkiej Brytanii.